Tutoring

I offer a tutoring service for primary school learners from grade 1 – 7 in Somerset West.  I assist with homework of all subjects, excluding Maths. I specialise in Afrikaans and English as home language, first additional language as well as second additional language.

I’m situated very close to Beaumont Primary.  Book your child’s sessions soon to make this an academic year to look forward to!

 

Ek bied ‘n tutor-diens vir laerskoolleerders van graad 1 – 7 in Somerset-Wes. Ek bied hulp met huiswerk van alle vakke, Wiskunde uitgesluit.  Ek spesialiseer in Afrikaans en Engels as huistaal, eerste addisionele taal en tweede addisionele taal.

Ek is baie naby Beaumont Primêr geleë. Bespreek binnekort jou kind se sessies en maak dit ‘n akademiese jaar om na uit te sien!